Route zwemmers

De zwemmers en coaches komen het zwembad in via de hoofdingang.

Op onderstaande plattegrond (onder de tekst dus scroll naar beneden) staat waar de zwemmers heen moeten.

Afhalen toegangsbewijzen

Direct tegenover de draaideur staat een vertegenwoordiger van de Kring Brabant met de toegangskaarten voor de deelnemers en de coaches. Per vereniging kan de hoofdcoach de kaarten ophalen en deze onder de zwemmers verdelen.

Toegangskaarten voor de zwemmers die 's middags komen kunt u bij u houden.

Direct richting het bad

Zwembad de Stok heeft een beperkte ruimte bij de entree. Ploegen kunnen i.v.m. de ruimte hier niet wachten tot men compleet is. Het dringende verzoek aan de ploegen is dus om na ontvangst van de toegangskaart direct naar de kleedruimte te gaan en in daarna in het bad op één van de deelnemerstribunes te verzamelen. Van iedere ploeg kan dan 1 persoon in de hal achterblijven om zwemmers op te vangen.

Plaatsen voor de zwemmers

In het wedstrijdbad zijn tribunes geplaatst waar de zwemmers en ploegleiders kunnen plaatsnemen. Deze zijn opgesteld aan de "kopzijden" van het zwembad. De tribune aan de zijde van het doelgroepenbad is beschikbaar voor de zwemmers. Daarnaast is het hele doelgroepenbad beschikbaar voor de ploegen.

Aardigheidje voor de zwemmers

Hieronymus heeft voor alle deelnemers een aardigheidje geregeld (met dank aan onze sponsoren overigens). Per vereniging kan één coach zich voor aanvang van de wedstrijd melden bij de stand in de hal van het zwembad. Daar krijgt de coach voor alle deelnemers van de 2 dagen de aardigheidjes. De coach dient zorg te dragen voor de verdeling.

Voorstart

De voorstart is geplaatst in de multifunctionele ruimte aan de "startzijde" van het zwembad. Ploegleiding wordt gevraagd ervoor zorg te dragen dat de zwemmers zich ruim van te voren bij de voorstart melden. De zwemmers kunnen langs de raamzijde van het zwembad achter de reclameboarding naar de voorstart lopen.

Toilet

De zwemmers en begeleiders wordt gevraagd gebruik te maken van de toiletten bij de kleedruimten. Mochten de toiletten ondanks onze goede zorg vuil zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo)

Eten en drinken

Het is toegestaan op de tribunes te eten en te drinken. Wel is zowel op de hoge als op de zwembadtribune glas en porselein niet toegestaan. Dit als bescherming van onze zwemmers die blootsvoets of met slippers rondlopen.

Voor zwemmers en publiek is het horecagedeelte van Zwembad de Stok open. Hier zijn koffie/ thee, fris en koude en warme versnaperingen en snacks te verkrijgen. Dit horecagedeelte bevindt zich naast de kassa van zwembad de Stok en buiten het toegangsgedeelte van het kampioenschap. Bij het passeren van de kassa krijgt u een stempel.

Afval

Help ons mee het bad schoon te houden. Er zijn meer als voldoende extra afvalbakken geplaatst. Gebruik deze a.u.b. Mocht een afvalbak vol zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo) - aub niet onze zwemmers en coaches laat die gewoon hun toernooi zwemmen-

Tijdelijk verlaten van het zwembad

Zwemmers en coaches die tijdelijk het zwembad verlaten en buiten de zone van de kaartcontrole komen dienen de door de kring uitgereikte toegangskaart te kunnen tonen bij terugkomst.

T-shirts en zwemsportbenodigdheden

In de hal van het zwembad staan marktstands. In de stand van Onko Sport zijn tal van zwemsportbenodigdheden te krijgen. Er zijn ook speciale aanbiedingen voor dit BWK. Naast bezetting van de stand sponsort Onko Sport ook de prijzen die de medaillewinnaars krijgen.

Calamiteiten/EHBO/AED

Er is een permanent bezette EHBO post. Deze is gelegen naast de douches van het wedstrijdbad. Zo nodig kan de EHBO uitwijken naar de speciale daarvoor bestemde ruimte van zwembad de Stok. Er is ook een AED apparaat aanwezig. Indien noodzakelijk kunnen vanuit de EHBO ook huisartsenpost en/of ambulance gewaarschuwd worden.

Ontruiming

Mocht er een dusdanige calamiteit zijn dat er tot ontruiming van het bad moet worden overgegaan dan dient u via de op de tekening aangegeven nooduitgangen het gebouw te verlaten en linksom (dus richting de weg) uw weg te vervolgen. Bestuurdeer bijgevoegde plattegrond en bekijk in het zwembad uw dichtsbijzijnde vluchtroute.

BHV-ers en organisatiepersoneel zullen de ontruiming begeleiden. Hun instructies dient u strikt op te volgen. Zo nodig is bij de buurman (Kartcentrum ) opvangruimte beschikbaar.

In geval van ontruiming aub alle tassen e.d. laten staan!!! - de grote zwemtassen verstoren de ontruiming en vergroten het gevaar op struikelen. Zwemmers dienen snel iets warms te pakken en te vertrekken. De (hoofd)coach wordt gevraagd te checken of al zijn/haar zwemmers het bad hebben verlaten. Meld een achterblijver direct aan de BHV/ organisatiemedewerker die bij het verzamelpunt (bord met groene circel met 3 poppetjes op muur zwembad) voor het zwembad staat.

Laat u de vluchtroutes ook altijd vrij!

Plattegrond van zwembad de Stok (versie zwemmers)