Route publiek

Parkeren

Het publiek dient te parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen (zie routebeschrijving en parkeren). Genodigden hebben een kaart thuis ontvangen en kunnen op vertoon van deze kaart nabij het zwembad parkeren.

Het publiek komt het zwembad in via de hoofdingang.

Op bijgaande plattegrond (onder de tekst dus scroll naar beneden) staat waar de publiek heen moeten.

Kleding

In het zwembad zorgen wij voor een prettige temperatuur voor onze zwemmers. Houdt u met u kledingkeuze er rekening mee dat het in het zwembad erg veel warmer kan zijn dan buiten.

Direct richting de tribune

Zwembad de Stok heeft een beperkte ruimte bij de entree. Ook aan de ploegen is gevraagd zo snel mogelijk door te lopen naar de kleedkamers en het zwembad. Wij doen ook een beroep op u om zo snel mogelijk door te lopen naar de tribunes en niet in de hal te wachten totdat bv het team dat u wil aanmoedigen compleet is.

Kassa en toegang

Het publiek dient de linker looproute te kiezen richting de kassa (Let op dit is niet de kassa van zwembad de Stok). U kunt hier toegangsbewijzen en programmaboekjes verkrijgen.

Plaatsen voor het publiek

U heeft 2 mogelijkheden om te gaan zitten. Net voor het bad bevindt zich rechts een trap. Deze leidt naar de vaste tribues van zwembad de Stok. Op deze tribunes en de bijgeplaatste banken kunt u vanuit een hoge positie de wedstrijdvolgen. In het wedstrijdbad zijn extra tribunes geplaatst langs de lange zijde van het bad en aan de kopzijde van het zwembad aan de zijde van de Multi Functionele Ruimte. (bij de toegangsdeur) Ook hier kunt u plaatsnemen (behalve op de plaatsen voor de genodigden.). U zit dan dicht bij het bad en kunt dan van heel nabij de prestaties van de zwemmers volgen.

Op welke plaatsen verwachten wij geen publiek

Wij vragen u als publiek zich niet in het "blote voeten"gebied te begeven. Dat betekent dat de kleedkamers en de zwemzalen (muv het afgezette gebied bij de tribune) voor u niet toegankelijk zijn.

Eten en drinken

Het is toegestaan op de tribunes te eten en te drinken. Wel is zowel op de hoge als op de zwembadtribune glas en porselein niet toegestaan. Dit als bescherming van onze zwemmers die blootsvoets of met slippers rondlopen.

Voor zwemmers en publiek is het horecagedeelte van Zwembad de Stok open. Hier zijn koffie/ thee, fris en koude en warme versnaperingen en snacks te verkrijgen. Dit horecagedeelte bevindt zich naast de kassa van zwembad de Stok en buiten het toegangsgedeelte van het kampioenschap. Bij het passeren van de kassa krijgt u een stempel.

Genodigden kunnen op vertoon van hun kaart gebruik maken van de horecafaciliteiten van de organisatie. Dit is in de multifunctionele ruimte.

Toilet

Het publiek kan gebruik maken van de toiletten in de hal. Mochten de toiletten ondanks onze goede zorg vuil zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo)

Afval

Help ons mee het bad schoon te houden. Er zijn meer als voldoende extra afvalbakken geplaatst. Gebruik deze a.u.b. Mocht een afvalbak vol zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo) - aub niet onze zwemmers en coaches laat die gewoon hun toernooi zwemmen.

Tijdelijk verlaten van het zwembad

Bij het tijdelijk verlaten van het zwembad (dit kan ook zijn wanneer u naar het toilet wil of gebruik wil maken van de horeca) krijgt u bij de toegangscontrole een stempel.

Roken

In en dichtbij het zwembad mag niet worden gerookt. Wij vragen u om alleen te roken op de aangewezen plek. zie ook dit artikel.

Calamiteiten/EHBO/AED

Er is een permanent bezette EHBO post. Deze is gelegen naast de douches van het wedstrijdbad. Zo nodig kan de EHBO uitwijken naar de speciale daarvoor bestemde ruimte van zwembad de Stok. Er is ook een AED apparaat aanwezig. Indien noodzakelijk kunnen vanuit de EHBO ook huisartsenpost en/of ambulance gewaarschuwd worden.

Ontruiming

Mocht er een dusdanige calamiteit zijn dat er tot ontruiming van het bad moet worden overgegaan dan dient u via de op de tekening aangegeven nooduitgangen het gebouw te verlaten en linksom (dus richting de weg) uw weg te vervolgen. Bestuurdeer bijgevoegde plattegrond en bekijk in het zwembad uw dichtsbijzijnde vluchtroute.

BHV-ers en organisatiepersoneel zullen de ontruiming begeleiden. Hun instructies dient u strikt op te volgen. Zo nodig is bij de buurman (Kartcentrum ) opvangruimte beschikbaar.

In geval van ontruiming aub alle tassen e.d. laten staan!!! - de grote zwemtassen verstoren de ontruiming en vergroten het gevaar op struikelen. Zwemmers dienen snel iets warms te pakken en te vertrekken. De (hoofd)coach wordt gevraagd te checken of al zijn/haar zwemmers het bad hebben verlaten. Meld een achterblijver direct aan de BHV/ organisatiemedewerker die bij het verzamelpunt (bord met groene circel met 3 poppetjes op muur zwembad) voor het zwembad staat.

Laat u de vluchtroutes ook altijd vrij!

Plattegrond van zwembad de Stok (versie algemeen)