Route officials en genodigden

Parkeren

Het publiek dient te parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen (zie routebeschrijving en parkeren). Officials en genodigden kunnen zich melden bij de verkeersregelaar en kunnen dan nabij het zwembad parkeren. (Er is dus géén toegangs/ parkeerkaart nodig)

Officials en genodigden komen via de zij-ingang binnen (zie plattegrond op bijgaande plattegrond (onder de tekst dus scroll naar beneden) staat waar de publiek heen moeten.

Kleding genodigden

In het zwembad zorgen wij voor een prettige temperatuur voor onze zwemmers. Houdtu met u kledingkeuze er rekening mee dat het in het zwembad erg veel warmer kan zijn dan buiten.

Omkleden officials

Zwembad de Stok heeft een beperkte ruimte. U wordt verwezen naar een kleedkamer om om te kleden en kunt u spullen kwijt in een door de organisatie beschikbaar gestelde kledingkluis.

Ontvangst

Bij aankomst kunt u onder het genot van een kopje koffie even bijkomen van de soms lange reis. De genodigden vragen wij daarna naar hun plek op de tribune te gaan om de jury de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op de wedstrijd.

Op welke plaatsen verwachten wij geen publiek (dus ook geen genodigden)

Wij vragen u als publiek zich niet in het "blote voeten"gebied te begeven. Dat betekent dat de kleedkamers en de zwemzalen (muv het afgezette gebied bij de tribune) voor u niet toegankelijk zijn.

Eten en drinken

Het is toegestaan op de tribunes te eten en te drinken. Wel is zowel op de hoge als op de zwembadtribune glas en porselein niet toegestaan. Dit als bescherming van onze zwemmers die blootsvoets of met slippers rondlopen.

Genodigden en officials kunnen op vertoon van hun kaart gebruik maken van de horecafaciliteiten van de organisatie. Dit is in de Multi Functionele Ruimte. Wij bieden u in de multi functionele ruimte ook een lunch aan. Om een en ander soepel te laten verlopen zijn wij genoodzaakt te lunchen in 3 groepen. De officials die direct bij de wedstrijd zijn betrokken lunchen in de zwemmerspauze. Vrijwilligers en genodigden krijgen van de organisatie bij binnenkomst een tijd waarop zij aan de lunch worden verwacht.

Toilet

Het publiek kan gebruik maken van de toiletten in de hal. Mochten de toiletten ondanks onze goede zorg vuil zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo).

Officials kunnen ook gebruik maken van de toiletten bij de douches.

Afval

Help ons mee het bad schoon te houden. Er zijn meer als voldoende extra afvalbakken geplaatst. Gebruik deze a.u.b. Mocht een afvalbak vol zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo) - aub niet onze zwemmers en coaches laat die gewoon hun toernooi zwemmen.

Tijdelijk verlaten van het zwembad

Bij het tijdelijk verlaten van het zwembad (dit kan ook zijn wanneer u naar het toilet wilt of gebruik wil maken van de horeca) krijgt u bij de toegangscontrole een stempel.

Roken

In en dichtbij het zwembad mag niet worden gerookt. Wij vragen u om alleen te roken op de aangewezen plek. zie ook dit artikel.

Calamiteiten/EHBO/AED

Er is een permanent bezette EHBO post. Deze is gelegen naast de douches van het wedstrijdbad. Zo nodig kan de EHBO uitwijken naar de speciale daarvoor bestemde ruimte van zwembad de Stok. Er is ook een AED apparaat aanwezig. Indien noodzakelijk kunnen vanuit de EHBO ook huisartsenpost en/of ambulance gewaarschuwd worden.

Ontruiming

Mocht er een dusdanige calamiteit zijn dat er tot ontruiming van het bad moet worden overgegaan dan dient u via de op de tekening aangegeven nooduitgangen het gebouw te verlaten en linksom (dus richting de weg) uw weg te vervolgen. Bestuurdeer bijgevoegde plattegrond en bekijk in het zwembad uw dichtsbijzijnde vluchtroute.

BHV-ers en organisatiepersoneel zullen de ontruiming begeleiden. Hun instructies dient u strikt op te volgen. Zo nodig is bij de buurman (Kartcentrum ) opvangruimte beschikbaar.

In geval van ontruiming aub alle tassen e.d. laten staan!!! - de grote zwemtassen verstoren de ontruiming en vergroten het gevaar op struikelen. Zwemmers dienen snel iets warms te pakken en te vertrekken. De (hoofd)coach wordt gevraagd te checken of al zijn/haar zwemmers het bad hebben verlaten. Meld een achterblijver direct aan de BHV/ organisatiemedewerker die bij het verzamelpunt (bord met groene circel met 3 poppetjes op muur zwembad) voor het zwembad staat.

Laat u de vluchtroutes ook altijd vrij!

Plattegrond van zwembad de Stok (versie algemeen)